TEH Sped, s.r.o.

IMPORT / dovoz tovaru z tretích krajín, prepustenie tovaru do príslušného colného režimu /

 • vystavenie tlačiva Európské spoločenstvo / bývalý jednotný colný doklad JCD/ , doplnkového tlačiva Európske spoločenstvo /bývalý doplnkový jednotný colný doklad dJCD/
 • zastupovanie v colnom konaní, táto služba Vás odbremení, ušetrí Vám čas, energiu
 • vypísanie deklarácie colnej hodnoty , doplnkovej deklaracie colnej hodnoty /tzv DCH,dDCH /
 • zabezpečenie colného dlhu po dobu 10 dní
 • zabezpečenie kontroly RVPS /Regionálne veterinárne a potravinové správy/

Colné služby

EXPORT / vývoz tovaru do tretích krajín/, TRANZIT

 • vystavenie tlačiva Európské spoločenstvo elektronickou formou
 • vypísanie tlačiva TIR CARNET
 • vystavenie elektronickej formy TIR Carnetu
 • vystavenie dokladu osvedčenia o pôvode tovaru EUR1, poskytnutie súvisiacich tlačív, vyhlásení
 • vystavenie dokladu osvedčenia o pôvode tovaru pre Turecko ATR, poskytnutie súvisiacich tlačív, vyhlásení
 • vystavenie tranzitného colného vyhlásenia T1,T2
 • vystavenie dokladu o štatúte tovaru T2L
 • vystavenie medzinárodného cestného prepravného listu CMR
 • vystavenie medzinárodného železničného prepravného listu CIM
 • nachystanie prehlásenia o dvojitom použítí podľa NARIADENIA RADY /ES/ č. 1334/2000, nariadenia 428/2009 a jeho zmien a doplnení
 • nachystanie prehlásenia na obmedzenie vývozu- tovar na mučenie a represiu
 • nachystanie prehlásenia na vývoznú kontrolu kožušín mačiek a psov podľa Nariadenia Komisie /EX/ 1523/2007 /Ú.v.L 343 /
 • nachystanie prehlásenia na vývozné kontrolné opatrenie CITES podľa Nariadenia /ES/ č. 338/97